Yapısal Gazetecilik ve Ağ Haritalama Hackathonu Dökümantasyonu

12-13 Eylül 2015 İstanbul Hackathonu

Click here for English

Graph Commons tarafından düzenlenen 2 günlük hackathon TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Karaköy’deki mekanında gerçekleşti. Katılımcılar insan hakları, sivil toplum, ve hak gazeteciliği alanlarında kritik konulara dair verileri modellediler, ağ haritaları yaptılar ve çeşitli kaynaklardan yığın veri toplayabilen veri araçları geliştirdiler.

Hackathon’un bir önemli çıktısı farklı hak mücadeleleri arasında bilgi alışverişini kolaylaştıracak ortak bir hak veri protokolü için ilk adımların atılması oldu. Farklı araştırmalar ve uygulamalar arasında verilerin gayrimerkezi dolaşımını sağlamak için öncelikle emek veri prokolü, kadın hakkı veri protokolü, kent hakkı veri protokolü diye başlayan tartışma, daha sonra genel olarak hak mücadelesinde veri protokollerinde anlaşma yönünde evrildi. Bu konuda daha detaylı bir organizasyon ve yazı gelecek.

Aşağıda hackathonda geliştirilen araçlar, linkler, interaktif haritalar, fotoğraflar ve ekran görüntülerini kısa açıklamalarla toparladık.

Veri Araçları

Mentörlerle beyin fırtınası sonucu ortaya çıkan modellere göre programatik veri derleyen ve Graph Commons API kullanarak harita yaratan uygulamalar geliştirildi.

Github üzerinde ulaşılabilen bu açık kaynaklı araçlara katkı yapmak isterseniz doğrudan kod deposundan iletişime geçiniz.

Graph-Commons-Excel-Lab

Graph-Commons-Excel-Lab – Minimal bir arayüz ile Excel tablosundan ağ haritası oluşturmayı sağlar. Excel dosyanızı yükledikten sonra 2 sütun seçip arasındaki ilişkiyi tanımlıyorsunuz ve uygulama sizin için haritayı yaratıyor. İstenildiği kadar iki kolon arası ilişki tanımlanabiliyor. C#, ASP, ve Javascript ile Batı Erk Yılmaz tarafından geliştirildi.

Graph Commons Twitter Entegrasyonu

graphcommons-egt – Bir hashtag seçtiğinizde, bunu içeren tweetleri ve hesapları toplar, Neo4j ve Graph Commons’a import eder. Javascript Node.js ile Mehmet Ataş tarafından geliştirildi.

TBMM Scraper

TBMM scraper – Milletvekili biyografileri, komisyonlar, kanun teklifleri, ve partileri dönemlerine göre verileri TBMM’den çeker ve ilişkilendirerek bir “bürokrasi ağ haritası” yaratır. Node.js ile Ahmet Kızılay tarafından ve Ufuk Kayserilioglu katkılarıyla geliştirildi.

Graph Commons TBMM Önergematik

Önerge Crawlertbmm.gov.tr adresinden Soru Önergeleri çeker, ilişkili milletvekillerini ve partileri bağlayarak ağ haritası oluşturur. C# ile Kerem tarafından geliştirildi.


Ağ Haritaları

Hackathon’da programatik ya da manuel olarak derlenen veriler ile interaktif ağ haritaları yaratıldı. Yapılan haritalar okumaya ve analize tabi tutuldu, tartışıldı ve Graph Commons üzerinde yayınlandı.

Aşağıda ağ haritalarından seçilmiş görselleri, interaktif haritalara linkleri ve kısa açıklamaları derledik.

Mega İstanbul Ağ Haritası

Mega İstanbul Ağ Haritası 103 İnşaat, 92 Proje, 88 Mimar, 90 Müteahhit ve aralarında ilişkilerden oluşan harita megaprojeleristanbul.com verisiyle geliştirildi. Siyah renkle belirtilein projelerin boyutları yatırım miktarına göre gösterildi. Yukarıda haritadan seçilen görsel iki büyük mimarlık firmasının büyük sermaye gruplarından aldığı “mega projeleri” gösteriyor. Harita Yakup Çetinkaya tarafından geliştirildi.

Türkiye İşçi Eylemleri Haritası, Ocak 2015

Türkiye İşçi Eylemleri Haritası Direniş İzleme Grubu’nun derlemekte olduğu veriler kullanılarak 2015 Ocak ayı için yapıldı. Harita 35 Sendika, 97 İşyeri, 10 İstihdam türü, 32 Şehir, 17 Eylem, 7 Eylem türü, ve 27 Sektör içermekte. Soğuk mavi renkler organizasyonları (açıktan koyuya şirket, sektör, sendika), sıcak kırmızı renkler eylemleri gösteriyor (açıktan koyuya eylem sebebinden eylem türüne). Harita Batı Erk Yılmaz tarafından üretildi.

Twitter’da #EGT hashtag ilişki haritası

#EGT hashtag ilişki haritası Twitter’da eğitim reformu için kullanılan hashtag ile beraber kullanılan diğer hashtagler ve hesapları arası ilişkileri gösterir. 324 Hesap, 33 Tag, 29 Tweet ve aralarında Tweet edilme, taglenme, retweet edilme ilişkilerini barındırır. Kırmızı noktalar tweetleri, tweetleri atan hesapları, mor noktalar da hashtag göstermektedir. Harita Mehmet Ataş tarafından geliştirildi.

Kadın Cinayetleri 2010: Fail-öne sürülen sebep örüntüsü

Kadın Cinayetleri 2010 ilişki haritası 38 Sebep ve 18 Fail ve aralarındaki ilişkileri gösterir. Mor renk fail, turuncu renk öne sürülen sebebi gösteriyor. Bianet’ten alınan verilerle harita Sevil Seten tarafından geliştirildi.

Anıt Sayaç Ağ Haritası

Anıt Sayaç Ağ Haritası, Kadın cinayetlerinin kategorik analizi. Anıt Sayaç, Türkiye’de kadına yönelik şiddetten ölen kadınların anısını yaşatmak için internet üzerinden kurulmuş bir anıt ve her gün güncellenen bir sayaçtır. anitsayac.com verisiyle yapılan ağ haritası 1330 cinayet vakasını tarar ve 99 Fail, 46 Yöntem, 132 Sebep içerir. Harita Yakup Çetinkaya tarafından geliştirildi.

Şeylerin İnterneti (IoT) Sektör Haritası

Şeylerin İnterneti (IoT) Sektör Haritası IoT ürünü geliştiren 100 Şirket, 39 Şehir, 10 Sektör ve ilişkilerini içerir. Haritadan hangi şehir hangi IoT startuplarını hangi kategorilerde çıkarıyor takip edilebiliyor. AngelList API’sinden çekilen verilerle oluşturulan harita Asli Yazagan tarafından geliştirildi.

İnternet Yasakları ve Karar Mercileri Haritası

İnternet Yasakları ve Karar Mercileri Haritası Türkiye’de sansürlenmiş 1061 Websitesi ve 161 Mahkeme ve aralarında mahkeme emri ilişkisi içerir. engelliweb.com adresinden yeralan veriler sansürün boyutunu yeterince yansıtmasa da ender kaynaklardan olduğu için kullanılmıştır. Site kapatmalarına yol açan savcılar ve hakimlere dair bilgiler çok kritiktir ancak maalesef bulunamamaktadır. Hem içeriğiyle hem biçimiyle “Death Star”ı hatırlatan bu harita Ceyhun Enki Aksan ve Raldu tarafından geliştirildi.

TBMM 25. Dönem Soru Önergeleri Konu ve Milletvekili Ağı

Soru Önergeleri konu vekil ağı 25inci dönem için hangi partiden hangi vekilin hangi konularda soru önergesi verdiğini gösteriyor. Siyah noktalar önergelerde geçen konuları belirtir, vekiller partilerine göre renklendirilmiştir. Veri derleme ve haritalama Ufuk Kayserilioglu tarafından yapıldı.

TBMM Soru Önergeleri Bakanlıklar Vekiller Ağı

Soru Önergeleri Bakanlıklar Vekiller Ağı TBMM’den alınan verilere göre 33 Bakanlık, 4 Parti, 1211 Soru Önergesi, 189 Milletvekili ve aralarındaki “muhatap”, “sahiplik”, “üyelik” ilişkilerini içerir. Veri derleme ve haritalama Kerem tarafından yapıldı.

2013 Sonrası İşinden olan Gazeteciler Haritası

2013 Sonrası İşinden olan Gazeteciler Haritası medya çalışanlarının işten çıkarılmaları, sebepleri ve yeni işlere geçişlerini gösterir. 40 Gazeteci, 15 Gazete, ve 2 Sebep içerir. Haritadan gazetecilerin eski işlerinden yeni işlere geçişleri takip edilebilir. Hemen dikkat çeken ağırlıkla T24 ve ardından KanalD’nin işten çıkarılan gazetecilerin yeni adresi olmasıdır. Veri derleme ve haritalama Mohan Ravichandran, Kerem Başkaya, Osman Başkaya tarafından yapıldı.

23. ve 25. Dönem Milletvekili Olan Gazeteciler Haritası

23. Dönem Milletvekili Olan Gazeteciler Haritası

25. Dönem Milletvekili Olan Gazeteciler Haritası

23üncü ve 25inci dönemlerde hangi gazeteciler hangi partiden milletvekili oldu? Veri derleme ve haritalama Atınç Gürçay, Sidar Bayram, Dygu tarafından yapıldı.


Hackathondan fotoğraflar


Hackathon’da yapılan işlerle ilgili sorunuz ya da yorumlarınız için doğrudan yapan kişilerle iletişime geçiniz. Hackathon hakkında genel sorular ve yorumlar için bize Graph Commons iletişim sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Bu Hackathon Ayça Aldatmaz ve Ahmet Kızılay‘ın emeği ve katılan tüm mentörlerin desteği olmadan gerçekleşemezdi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca hackathon boyunca video dökümentasyon yapan İmre Azem‘e ve duyurunun yayılmasında yardımcı olan Serdar Paktin‘a da tekrar teşekkürler.

TMMOB Mimarlar Odası‘a bizi ağırladığı için çok teşekkürler.

Kapak fotoğrafı için Gülay Özkan‘a teşekkürler.