Veri Müşterekleri için Ağ Haritalama Hackathonu

21 Mart - 18 Nisan 2020 Online Hackathon

Verini kap da gel! Ağlarımızı örüyoruz!

21 Mart - 18 Nisan 2020, Online Hackathon

Online Hackathon Programı

KATILIM PROGRAM KONULAR VERİ KAYNAKLARI İLETİŞİM

Toplumsal sorunlar birbiriyle ilişkili olduğu halde, bunlara dair veriler birlikte-işler şekilde kullanılamıyor. Üstelik veriler çoğunlukla devlet kurumları ve büyük şirketlerin tekelinde, bu da onlarla toplumsal bir meseleyi çözmek isteyenler arasında bilgi asimetrisine yol açıyor. Bir mesele hakkında bir taraf diğerinden daha fazla bilgiye sahip olduğunda eşitsizlik ve manipülasyon tehlikesi artıyor.

Halbuki toplumsal meselelere dair ayrı ayrı takip edilen verileri kesişimleri üzerinden müşterekleştirmek bilgi asimetrisini giderilebilir, dayanışma ağlarını güçlendirebilir, genişletebilir ve yeni altyapılar oluşturmamıza yardımcı olabilir. Böylece o meselelerle ilgilenenler arasında yeni bağlar örülür, herkesin bütüncül bir görüşe sahip olmasına imkanı sağlanır, ve isabetli eylem kılavuzları üretilmesine zemin oluşturulur.

Hackathon iki aşamada gerçekleşecek:

 1. Veri Zenginleştirme Araçları – Toplumsal meseleleri, kayıpları, hak ihlallerini takip ederek oluşturulan verileri zenginleştirmek ve ilişki haritalarını çıkarmak için araçlar geliştirmek.

 2. Veri Müşterekleştirme Protokolleri – Farklı toplumsal sorunlar arasındaki kesişimlerin verisini –şirketler, küresel ve bölgesel aktörler, hukuki ayrıcalıklar sağlayan mekanizmalar, davalarda hükümlerin üst dili, mekan/yer vb.– müşterekleştirecek veri protokolleri oluşturmak.

Yazılım geliştiricileri, veri bilimi ve hak savunuculuğu / toplumsal dönüşüm faaliyeti içinde bulunan birey ve kolektifleri bir araya getirecek bu etkinlikte, katılımcılar bir yanda ağ haritalama ve analizi konusunda bilgi ve becerilerini geliştirirken, diğer yanda farklı toplumsal alanlardan mentörlerin desteğiyle ele alınan toplumsal sorunun çözümüne yönelik herkesin kullanabileceği araçlar üretecekler.

Düzenleyenler

Burak Arıkan sanatçı ve girişimci olarak ağ bilimi ile çalışır, açık platformlar geliştirir ve etrafında topluluklar oluşturur. Graph Commons ağ haritalama, ilişki analizi ve yayımlama platformunun kurucusudur. https://graphcommons.com

Aslı Odman, sosyalbilimci, kent ve emek konularında saha, veri ve toplumsal dönüşüm temelli çalışan araştırmacı. http://www.asliodman.academia.edu


Katılım

Kimler katılmalı?

Yazılımcılar, veri bilimiyle uğraşanlar, yetenekleriyle toplumsal dönüşüm için yaratıcı uygulamalar geliştirmek isteyenler. Sosyal, tarihsel, mekansal, ekonomik, hukuki toplumun bugünü ve dünündeki herhangi bir sorun alanında veri-bazlı çalışanlar.

Nasıl faydalanabilirim?

 • Ağ haritalama ve analizini öğrenme,
 • Büyük veri ile yaratıcı ve eleştirel çalışma becerilerini geliştirme,
 • Bilgi mimarisi ve ilişkisel düşünme yeteneklerini iyileştirme,
 • Teknik yeteneklerini toplumsal sorunlar için etkin kullanma,
 • Benzer konularla ilgilenen diğer yazılımcı ve araştırmacılarla tanışma imkanı.

Katılım Başvurusu

Katılım ücretsizdir. Yer sınırımız olduğundan, başvuru formunu doldurup gönderdikten sonra katılımınız hakkında sizinle iletişime geçilerek bilgi verilecek.

Katılım Başvuru formu


Program

Covid-19 virüs salgını sebebiyle geniş buluşmalardan kaçınmamız gerekiyor, dolayısıyla ilk adım olarak bulunduğumuz yerlerden online bağlanarak yapacağımız hackathonu zamana yayarak gerçekleştirmek istiyoruz. Bu sebeple dört haftalık bir online hackathon programı hazırladık. Umarız ‘normale dönünce’ yapacağımız, tarihini ancak daha sonra bildirebileceğimiz yüz yüze hackathonun tabii ki yerini almayacak.

Online Hackathon Programı


Konular: Verini kap da gel!

Toplumsal konularda veri takibi yapan oluşumlar, araştırmacılar ve yazılımcılar verileri birbiriyle konuşturmak, müşterekleştirmek için bir araya geliyor.

Somut grup çalışmalarına zemin hazırlayabilmek için aşağıdaki öncül çalışma gruplarını öneriyoruz. Süreç içerisinde grupların değişmesi, birleşmesi, ayrışması mümkün, hatta amaçlanmaktadır. Alfabetik sırayla:

 • Eğitim, Kreş-İlk-Orta-Meslek-Yüksek Öğretim, Dershaneler, Müfredat, Öğretmenler, Alternatif Eğitim Ağları

 • Ekolojik Kriz, Mülksüzleştirme, Enerji, Tarım, Gıda, Su, Halk Sağlığı, Afetler, Kent

 • Emek, İşçi Sağlığı, Emek Direnişleri, Göç/Hareketlilik, Kent

 • Dijital Haklar, İnternet Özgürlüğü, Medya Sahipliği

 • Göçmen, Sığınmacı ve Mülteciler, Şiddet, Ayrımcılıklar, İnsani Yardımlar, Örgütlenmeler, Kent

 • Hayvan Hakları, Davalar, Şiddet, Türcü Hak İhlalleri

 • İnsan Hakları, Davalar, Şiddet, Ayrımcılıklar, Hak İhlalleri

 • Kamu İhaleleri, Karteller, Yolsuzluk

 • Sağlık, Aile Hekimliği, Özel, Devlet ve Şehir Hastaneleri, Sağlık Harcamaları, Hastalıklar, Yeni SGK yapılanması

 • Toplumsal Cinsiyet, Davalar, Şiddet, Ayrımcılıklar


Veri Kaynakları

Sivil toplum kuruluşları ve toplumsal dönüşüm amaçlı çalışan kolektiflerin tanımladıkları ve takip ettikleri toplumsal meseleler çoğu zaman devlet kurumları tarafından sorun olarak kabul edilmez, göz ardı edilir ya da bunların takibiyle ilgilenilmez. Bu durum, hangi verilerin takip edileceğini seçmenin siyasi bir eylem olduğunu göstermektedir. Toplumsal meseleleri takip ederek veritabanları oluşturan sivil oluşumlar, bu tür verileri başka türlü bulamayacak gazeteciler, girişimciler, araştırmacılar, avukatlar, aktivistler ve politika geliştirenler için güvenilir veri kaynakları sağlar. Bu hackathon ile niyetimiz, toplumsal meselelere dair ayrı ayrı takip edilen verileri kesişimleri üzerinden müşterekleştirmek ve böylece bu meselelerle ilgilenenler arasında yeni bağlar örülmesine, herkesin bütüncül bir görüşe sahip olmasına ve isabetli eylem kılavuzları üretilmesine zemin oluşturmak.

Bu sayfada, toplumsal meselelere dair belirlediğimiz ana konuların altına az sayıda da olsa ilgili olan devlet kurumlarından ve sivil toplum kuruluşlarından bulabildiğimiz veri kaynaklarını listeledik. Bu listeyi geliştirmek ve hackathon ötesinde de herkesin faydalanabileceği bir kaynak haline getirmek istiyoruz. Daha derin ve geniş veri kaynaklarını, hackathon katılımcılarının getirmesini bekliyoruz. Hackathonu daha etkili kılmak ve işbirliğine şimdiden başlamak için veri kaynağı önerilerinizi workshop@graphcommons.com adresine gönderebilirsiniz.

Genel

Veri Toplama ve İşleme Araçları

Eğitim, Kreş-İlk-Orta-Meslek-Yüksek Öğretim, Dershaneler, Müfredat, Öğretmenler, Alternatif Eğitim Ağları

Ekolojik Kriz, Mülksüzleştirme, Enerji, Tarım, Gıda, Su, Halk Sağlığı, Afetler, Kent

Emek, İşçi Sağlığı, Emek Direnişleri, Göç/Hareketlilik, Kent

Dijital Haklar, İnternet Özgürlüğü, Medya Sahipliği

Göçmen, Sığınmacı ve Mülteciler, Şiddet, Ayrımcılıklar, İnsani Yardımlar, Örgütlenmeler, Kent

Hayvan Hakları, Davalar, Şiddet, Türcü Hak İhlalleri

İnsan Hakları, Davalar, Şiddet, Ayrımcılıklar, Hak İhlalleri

Kamu İhaleleri, Karteller, Yolsuzluk

Sağlık, Aile Hekimliği, Devlet-Üniversite-Özel-Şehir Hastaneleri, Sağlık Harcamaları, Hastalıklar, Yeni SGK yapılanması

Toplumsal Cinsiyet, Davalar, Şiddet, Ayrımcılıklar


Önceki Hackathonlar


İletişim

Katılımcılar için koordinasyon

Genel iletişim