Veri Müşterekleri için Ağ Haritalama Online Hackathonu

21 Mart - 18 Nisan 2020 Online Hackathon

Verini kap da gel! Ağlarımızı örüyoruz!

21 Mart - 18 Nisan 2020, Online Hackathon

PROGRAM KONULAR VERİ KAYNAKLARI ARAÇLAR İLETİŞİM

Kısa zaman içinde her toplumsal meseleye dair veri alanında ilgi ve bilgi seviyesi yüksek başvurular aldık. Salgın hastalık yüzünden doğan olağanüstü durumun da bu tip veri-yazılım-öngörü-politika adımlarına ihtiyacı olduğunu iyi bilerek, bu enerjiyi hiç dağıtmayalım istiyoruz. Bu durum aynı zamanda veri müşterekleri üzerine bir topluluk oluşturmamıza imkan sağlayabilir (bakınız: Veri Müşterekleri).

Covid-19 virüs salgını sebebiyle geniş buluşmalardan kaçınmamız gerekiyor, dolayısıyla ilk adım olarak bulunduğumuz yerlerden online bağlanarak yapacağımız hackathonu zamana yayarak gerçekleştirmek istiyoruz. Bu sebeple dört haftalık bir online hackathon programı hazırladık. Umarız ‘normale dönünce’ yapacağımız, tarihini ancak daha sonra bildirebileceğimiz yüz yüze hackathonun tabii ki yerini almayacak.

Daha önce belirttiğimiz iki hackathon aşaması online çalışma ile dört haftaya yayılacak:

 1. Veri Zenginleştirme Araçları – Toplumsal meseleleri, kayıpları, hak ihlallerini takip ederek oluşturulan verileri zenginleştirmek ve ilişki haritalarını çıkarmak için araçlar geliştirmek.

 2. Veri Müşterekleştirme Protokolleri – Farklı toplumsal sorunlar arasındaki kesişimlerin verisini –şirketler, küresel ve bölgesel aktörler, hukuki ayrıcalıklar sağlayan mekanizmalar, davalarda hükümlerin üst dili, mekan/yer vb.– müşterekleştirecek veri protokolleri oluşturmak.


Katılım

Hackathon başvuruları kapanmıştır, ilginiz için teşekkürler. Sorularınız için workshop@graphcommons.com adresine yazabilirsiniz.


Online Hackathon Programı

Online hackathon için hazırladığımız bu program süreç içinde dönüşebilir. Her hafta Cumartesi saat 11.00-13.00 video konferans ile buluşacağız ve aradaki haftalarda bu buluşmaları besleyecek çalışmalar yapacağız.

1) İlk oturum 21 Mart Cumartesi 11.00-13.00

 • Hoşgeldiniz
 • Hackathon formatı
 • Tanışma
 • Neden veri müşterekleri?
  • Veri Müşterekleri ve hackathon konuları ilişki ağları
  • Ağ haritalama ve Graph Commons
 • Soru & Cevap
 • 1.Haftanın işi: Çalışma konularının ve grupların oluşturulması
  • Yazılımcı, veri türetme, temsil etme, çaprazlama sürecine nasıl yardımcı olabilir? (2015 ve 2016 hackathonlarından örnekler)
  • Chat kanalında çalışma grupları oluşturmak için ön hazırlıklar; bir sonraki haftaki oturumda grupların ne yapacağına dair veri kaynaklarının sunulması

2) İkinci oturum 28 Mart Cumartesi 11.00-13.00

 • İnternetten kamusal veriye ulaşma ve farklı verileri bağlama, Elif İnce (15 dk)
 • Dünya metropollerinde yerel yönetimlerin açık verileri, Murat Tülek (15 dk)
 • Emek Haritası ve Termik Santraller grupları sunumu ve geri bildirim (20 dk)
 • ARA (10 dk)
 • Grupların breakout odalarında konuşması (20 dk)
 • İki çalışma grubunun sunumu (20 dk)
  • Belirlenen konu, ekip, veri kaynakları ve prototip fikrinin anlatımı
  • Geri bildirim
 • 2.Haftanın işi: Prototip geliştirme
  • İlk prototiplerin chat kanalında paylaşımı ve geri bildirimler

3) Üçüncü oturum 4 Nisan Cumartesi 11.00-13.00

 • Çalışma gruplarının breakout odalarında konuşması (20 dk)
 • Çalışma gruplarının sunumu ve geri bildirimler (30 dk)
 • ARA (10 dk)
 • Çalışma gruplarının sunumu ve geri bildirimler (40 dk)
 • 3.Haftanın işi: Prototip geliştirme (10 dk)

4) Dördüncü oturum 11 Nisan Cumartesi 11.00-13.00

 • Çalışma gruplarının breakout odalarında konuşması (20 dk)
 • Çalışma gruplarının sunumu ve geri bildirimler (30 dk)
 • ARA (10 dk)
 • Çalışma gruplarının sunumu ve geri bildirimler (40 dk)
 • 4.Haftanın işi: Prototip geliştirme (10 dk)

5) Son oturum 18 Nisan Cumartesi 11.00-13.00

 • Prototiplerin sunumu
 • Soru & cevap, tartışma
 • Sonraki adımlar ve kapanış


Konular: Verini kap da gel!

Toplumsal konularda veri takibi yapan oluşumlar, araştırmacılar ve yazılımcılar verileri birbiriyle konuşturmak, müşterekleştirmek için bir araya geliyor.

Somut grup çalışmalarına zemin hazırlayabilmek için aşağıdaki öncül çalışma gruplarını öneriyoruz. Süreç içerisinde grupların değişmesi, birleşmesi, ayrışması mümkün, hatta amaçlanmaktadır. Alfabetik sırayla:

 • Eğitim, Kreş-İlk-Orta-Meslek-Yüksek Öğretim, Dershaneler, Müfredat, Öğretmenler, Alternatif Eğitim Ağları

 • Ekolojik Kriz, Mülksüzleştirme, Enerji, Tarım, Gıda, Su, Halk Sağlığı, Afetler, Kent

 • Emek, İşçi Sağlığı, Emek Direnişleri, Göç/Hareketlilik, Kent

 • Dijital Haklar, İnternet Özgürlüğü, Medya Sahipliği

 • Göçmen, Sığınmacı ve Mülteciler, Şiddet, Ayrımcılıklar, İnsani Yardımlar, Örgütlenmeler, Kent

 • Hayvan Hakları, Davalar, Şiddet, Türcü Hak İhlalleri

 • İnsan Hakları, Davalar, Şiddet, Ayrımcılıklar, Hak İhlalleri

 • Kamu İhaleleri, Karteller, Yolsuzluk

 • Sağlık, Aile Hekimliği, Özel, Devlet ve Şehir Hastaneleri, Sağlık Harcamaları, Hastalıklar, Yeni SGK yapılanması

 • Toplumsal Cinsiyet, Davalar, Şiddet, Ayrımcılıklar


Veri Kaynakları

Sivil toplum kuruluşları ve toplumsal dönüşüm amaçlı çalışan kolektiflerin tanımladıkları ve takip ettikleri toplumsal meseleler çoğu zaman devlet kurumları tarafından sorun olarak kabul edilmez, göz ardı edilir ya da bunların takibiyle ilgilenilmez. Bu durum, hangi verilerin takip edileceğini seçmenin siyasi bir eylem olduğunu göstermektedir. Toplumsal meseleleri takip ederek veritabanları oluşturan sivil oluşumlar, bu tür verileri başka türlü bulamayacak gazeteciler, girişimciler, araştırmacılar, avukatlar, aktivistler ve politika geliştirenler için güvenilir veri kaynakları sağlar. Bu hackathon ile niyetimiz, toplumsal meselelere dair ayrı ayrı takip edilen verileri kesişimleri üzerinden müşterekleştirmek ve böylece bu meselelerle ilgilenenler arasında yeni bağlar örülmesine, herkesin bütüncül bir görüşe sahip olmasına ve isabetli eylem kılavuzları üretilmesine zemin oluşturmak.

Bu sayfada, toplumsal meselelere dair belirlediğimiz ana konuların altına az sayıda da olsa ilgili olan devlet kurumlarından ve sivil toplum kuruluşlarından bulabildiğimiz veri kaynaklarını listeledik. Bu listeyi geliştirmek ve hackathon ötesinde de herkesin faydalanabileceği bir kaynak haline getirmek istiyoruz. Daha derin ve geniş veri kaynaklarını, hackathon katılımcılarının getirmesini bekliyoruz. Hackathonu daha etkili kılmak ve işbirliğine şimdiden başlamak için veri kaynağı önerilerinizi workshop@graphcommons.com adresine gönderebilirsiniz.

Genel

Veri Toplama ve İşleme Araçları

Eğitim, Kreş-İlk-Orta-Meslek-Yüksek Öğretim, Dershaneler, Müfredat, Öğretmenler, Alternatif Eğitim Ağları

Ekolojik Kriz, Mülksüzleştirme, Enerji, Tarım, Gıda, Su, Halk Sağlığı, Afetler, Kent

Emek, İşçi Sağlığı, Emek Direnişleri, Göç/Hareketlilik, Kent

Dijital Haklar, İnternet Özgürlüğü, Medya Sahipliği

Göçmen, Sığınmacı ve Mülteciler, Şiddet, Ayrımcılıklar, İnsani Yardımlar, Örgütlenmeler, Kent

Hayvan Hakları, Davalar, Şiddet, Türcü Hak İhlalleri

İnsan Hakları, Davalar, Şiddet, Ayrımcılıklar, Hak İhlalleri

Kamu İhaleleri, Karteller, Yolsuzluk

Sağlık, Aile Hekimliği, Devlet-Üniversite-Özel-Şehir Hastaneleri, Sağlık Harcamaları, Hastalıklar, Yeni SGK yapılanması

Toplumsal Cinsiyet, Davalar, Şiddet, Ayrımcılıklar


Online hackathon için kullanılacak dijital araçlar

Online hackathon’un verimli geçmesi için aşağıdaki araçlar kullanacak. Veri tabloları, ağ haritaları, ve kod depoları özellikle prototipleri geliştirecek katılımcılar içindir.

Araç Kullanım amacı Link
Web sitesi Bilgi, belge, program, linkler Hackathon Web Sitesi
Video oturum Sunumlar, tartışmalar Jitsi
Chat kanalı Soru&Cevap, tartışma, paylaşım Riot
Email Duyurular workshop@graphcommons.com
Veri tabloları Beraber veri düzenleme Google Sheets
Ağ haritaları Beraber veri haritalama Graph Commons
Kod depoları Beraber yazılım geliştirme Github


Önceki Hackathonlar

İletişim

Katılımcılar için koordinasyon

Genel iletişim